سپاس از توجه تان

درصورت بروز هر گونه سوال، نگرانی یا ابراز نظر، لطفا آزادانه با ما به تماس شوید!

سرک سیلو خوشحال خان مینه، کابل-افغانستان

ما را دریابید

0202561215 0797300800

تماس بگیر

info@amaneyehospital.af

برای ما خط بفرستید

جزییات شما

به ما اطلاع دهید چگونه به شما بازگردیم