0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 رتینوپاتی دیابتی

رتینوپاتی دیابتی

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز وزارت صحت عامه و تصدیقنامه ( ISO 9001-2008 ) میباشد. قبل از آغاز فعالیت در کابل، این شفاخانه در ولایت خوست فعالیت داشت. از نظر موسس شفاخانه، داکتر خوشحال امان و همکاران موسس، داکتر محمد نعیم امان، شفاخانه ای برابر با معیارهای جهانی جهت ارایه عالی ترین خدمات ممکن، به تکنالوژی های برابر با معیارهای جهانی نیازمند است. بنابراین شفاخانه امان جدید ترین شیوه های درامانی تکناژی های روز دنیا را در اختیار دارد.