تداوی اوپتیکی

 • تجویز عینک های مناسب یک ، دو و چندین کانونی
 • تجویز عینک های برند جهانی مانند : پولیس، تومی ، پورشه، ریبون و غیره
 • تجویز عینک های شیشه ای ، پلاستیکی، و پولی کاربونات
 • تجویز عینک های ضدخش، ضد ریفلکس یا انعکاس، مقاوم و بلوکات
 • تجویز عینک ضد آفتاب
 • تجویز عینک ضد ماوراء بنفش
 • تجویز عینک مخصوص مطالعه
 • تجویز عینک مخصوص رانندگی درشب
 • تجویز عینک های منشوری جهت اصلاح انحراف چشم
 • تجویز لنز تماسی شماره دار ، رنگه و ساده
 • تجویز لنزهای تماسی بانداژی