تداوی اوپتیکی (توسط عدسیه/عینک)

شفاخانه چشم امان دارای بخش عینک میباشد که عینک ها و لنزهای باکیفیت از کمپنی های معتبر جهان مانند‌ (Police, Raybon, Porsche, Tommy, Canon, Boss) را به قیمت مناسب و در اسرع وقت عرضه میدارد. عینک ها و لنز ها دارای ساختمان و کیفیت های متفاوت بوده که با در نظر داشت ضرورت اشخاص تهیه شده اند، طور مثال:

  • عینک های ساده و مرکب (دوربین و نزدیک بین بطور یکجا و جداگانه)/Unifocal, Bifocal, Multifocal
  • عینک های شیشه ای ، پلاستیکی، و پولی کاربونات
  • عینک های ضدخش، ضد ریفلکس یا انعکاس، مقاوم و برای کار کمپیوتر
  • عینک ضد آفتاب
  • عینک ضد ماوراء بنفش
  • عینک مخصوص مطالعه
  • عینک های مخصوص رانندگی درشب
  • عینک های منشوری
  • لنز تماسی شماره دار
  • لنز های تزئینی
  • لنزهای تماسی بانداژی