ارمغان بینایی
شفاخانه چشم امان شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز رسمی وزارت صحت عامه وتصدیق نامه اداره بین المللی استندرد سازی (ISO 9001_2015) میباشد.
بیشتر بدانید insert_chart
خدمات با کیفیت
تکنالوژی های پیشرفته شفاخانه چشم امان با کار گیری پیشرفته ترین تکنالوژی روز دنیا و باداشتن متخصصین مجرب خدمات تخصصی چشم را برای هموطنان عزیز عرضه مینمایید.
بیشتر بدانید insert_chart
موفقیت های ما خود سخن می گویند
تیم کاری با تجربه شفاخانه چشم امان با داشتن متخصصین مجرب و مسلکي از پیشرفته ترین تکنالوژی وتجهیزات استفاده مینمایید تا عملیات با مصونیت بیشتر انجام شده و نتایج بهتری را در پی داشته باشد.
بیشتر بدانید insert_chart

شفاخانه چشم امان - ارمغان بینایی

بهترین تخنیک های تشخیصیه و تداوی امراض شبکیه

معرفی شفاخانه چشم امان

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز وزارت صحت عامه و تصدیق نامه اداره بین المللی استندرد سازی ( ISO 9001-2015 ) میباشد. قبل از آغاز فعالیت در کابل، این شفاخانه در ولایت خوست فعالیت داشت.

 • پرسونل مسلکی با استندرد قبول شده امروزی
 • تجهیزات، وسایل و ماشین های مدرن طبی با استاندارد پذیرفته شده جهانی در خدمت هموطنان عزیز
 • ارایه خدمات معیاری و مراقبت صحی در سطح عالی به منظور تبدیل شدن به یک نهاد صحی پیشتاز در افغانستان و همچنین عرضه محصولات باکیفیت صحی برابر با استندرد جهانی برای رفع توقع و نیازمندی مریضان میباشد.

فراهم ساختن امکانات صحی با معیارهای بین المللی برای شفاخانه.

ارایه خدمات ۲۴ ساعته در زمینه چشم مطابق به استندرد های جهانی.

ارتقای شفاخانه جهت رسیدن به بالاترین سطح خدمات صحی در سطح منطقه و ارایه خدمات معیاری برای هموطنان عزیز.

تکنالوژی های تاثیرگذار

شفاخانه چشم امان تکنالوژی های معالجوی ذیل را در اختیار دارد

شفاخانه چشم امان

عملیات چشم توسط لیزر و تبدیل لینز (Phaco+IOL)

شفاخانه چشم امان

لیزر اکسیمر برای اصلاح بینایی از طریق لیزر

شفاخانه چشم امان

لیزر اکسیمر Yag Laser

شفاخانه چشم امان

انحراف نقطه ای مرتبط با سن

شفاخان چشم امان

جراحی انفصال شبکیه (P.P.V)

شفاخانه چشم امان

لیزر درمانی برای Glaucoma (SLT)

شفاخانه چشم امان

داروهای ضد VEGF

  خدمات کلینیکی شفاخانه چشم امان

  خدمات عاجل

  گلوکوما

  تعهد رهبری شفاخانه

  ما متعهد به ارایه خدمات باکیفت صحی برای تمام مریضان بدون در نظر داشت قوم و زبان و عدم توجه مبنی بر پرداخت هزینه کامل مراقبت های صحی توسط تیم صحی دلسوز و متخصص هستیم.

  موفقیت های ما خود سخن میگویند ، به عینک ضرورت ندارید به چشمان بینا نیاز دارید!