ارمغان بینایی
شفاخانه چشم امان شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز رسمی وزارت صحت عامه بوده وبا ارائه خدمات معیاری تصدیق نامه اداره بین المللی استندرد (ISO 9001_2015) را بدست آورده است.
بیشتر بدانید insert_chart
خدمات با کیفیت
تکنالوژی های پیشرفته شفاخانه چشم امان با کار گیری پیشرفته ترین تکنالوژی روز دنیا و ستندرد های بین المللی خدمات تخصصی چشم را بطور ۲۴ ساعته عرضه مینماید.
بیشتر بدانید insert_chart
موفقیت های ما خود سخن می گویند
تیم کاری با تجربه شفاخانه چشم امان با داشتن بیش از ۱۰۰ تن متخصصین ، داکتران، پرسونل طبی و تخنیکی و نرس ها و پرسونل اداری به پیش برده میشود که هدف شان ارائه خدمات عالی به مریضان میباشد.
بیشتر بدانید insert_chart

شفاخانه چشم امان - ارمغان بینایی

بهترین تخنیک های تشخیص و تداوی امراض شبکیه

معرفی شفاخانه چشم امان

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز وزارت صحت عامه و تصدیق نامه اداره بین المللی استندرد سازی ( ISO 9001-2015 ) میباشد. قبل از آغاز فعالیت در کابل، این شفاخانه در ولایت خوست فعالیت داشت.

دیدگاه ما بدست آوردن مقام پیشتاز در ارائه خدمات صحی چشم در سطح منطقه میباشد.

 • ارائه خدمات صحی چشم با تکنالوژی و فنآوری جدید
 • خدمات معیاری در بخش چشم جهت حفظ مقام پیشتاز 
 • در نظر گرفتن معیارات بین المللی با در نظرداشت توقعات و ضروریات مریضان

تکنالوژی های تاثیرگذار

شفاخانه چشم امان تکنالوژی های معالجوی ذیل را در اختیار دارد

شفاخانه چشم امان

اکسیمر لیزر (Excimer Laser) برای اصلاح خطا های انکساری

شفاخانه چشم امان

یاگ لیزر (Yag Laser) برای صفایی نگین چشم

شفاخانه چشم امان

تداوی تخریب مکولای چشم از سبب سن

شفاخان چشم امان

جراحی انفصال شبکیه (P.P.V)

شفاخانه چشم امان

لیزر درمانی آب سیاه چشم (SLT)

شفاخانه چشم امان

دارو های زرقی ضد نموی غیرنورمال رگهای چشم (Anti-VEGF)

  خدمات کلینیکی شفاخانه چشم امان

  خدمات عاجل

  آب سیاه (گلوکوما)

  تعهد رهبری شفاخانه

  موسس شفاخانه چشم امان داکتر خوشحال امان و همکار-موسس داکتر محمد نعیم امان قویا" به این عقیده اند که ارایه خدمات باکیفیت صحی بدون داشتن تکنالوژی پیشرفته روز امکان پذیر نمی باشد.

  سخن روز