پارکینگ

خدمات ۲۴ ساعته

معلومات تلفونی و آنلاین

تمامی خدمات در یک مکان

بخش عینک سازی

بخش وی ای پی برای مریضان خاص

بخش حمایه مریض

امبولانس