ماشین PHACOEMULSIFICATION

یکی از پیشرفته ترین تکنالوژی است که جهت تداوی مریضان که از بابت پرده چشم دید شان ضعیف گردیده باشد مورد استفاده قرار میگیرد. عملیات لیزری پرده چشم اکنون جایگزین عملیات جراحی پرده چشم میباشد.

LASER ASSISTED DCR LACRIMAL OCULOPLASTIC SURGERY

عبارت از آله است که توسط آن راه اشک چشم از طریق بینی باز میگردد و مشکل اشک ریزی مریض تداوی میگردد. این عملیات به کمک لیزر اجرا گردیده و نسبت به جراحی بیرونی بندش نل اشک مصئونتر میباشد. 

ARGON LASER

لیزر ارگون برای جلوگیری از نفوذ مایع و خون از رگ های خونی در پشت چشم (رتینا) یا از بین بردن قسمتی از شبکیه که باعث ایجاد عروق غیرطبیعی در چشم میگردد ، استفاده می شود.

C3R (CORNEAL COLLAGEN CROSSLINKING WITH RIBOFLAVIN)

کلاژن قرنیه با کمک اشعه ماوراء بنفش (UVA) و یک نوع حساس کننده نور بنام ریبوفلاوین تقویت گردیده و در نتیجه سفتی بافت قرنیه را افزایش داده سبب جلوگیری از پیشرفت قوز قرنیه یا Keratoconus میگردد.

YAG LASER

عبارت از لیزری است که جهت پاک کاری مکدریت کپسول عقبی لنز چشم که ممکن بعد از عملیات پرده چشم بمیان آید، و همچنان برای Peripheral Iridotomy بکار برده میشود.

مایکروسکوپ جراحی

میکروسکوپ Lica+ I. Boos برای عملیات های مختلف چشم مورد استفاده قرار می گیرد.

PRK laser

PRK یک نوع جراحی لیزری چشم است که برای اصلاح مشکلات بینایی مانند نزدیک بینی ، آستیگماتیسم دوربینی طراحی شده است و توسط آن مشکل دید مریض تداوی گردیده از عینک نجات حاصل مینماید.