صد سوال متداول

برای سلامت چشمان تان فراست به خرج دهید!

جواب: بلی موجود است  لیزر که برای تداوی خطای انکساری یا همانا ضعیفی چشم در شفاخانه چشم امان مورد استفاده قرار میگیرد عبارت از لیزر PRK میباشد کی یکی از موفق ترین روش های تداوی ضعیفی چشم بوده که اکثرا با اجرای آن نمره چشم کاهش یافته و یا کاملا از بین میرود که درین صورت مريض دیگر به استفاده عینک ضرورت نخواهد داشت.

جواب: نمرات منفی قابل لیزر است، اما نمرات مثبت چانس کمتر دارد بنا توصیه نمیشود و در پهلوی نمره چشم معاینات توپوگرافي فيتو میری ضروری میباشد تا بعدآ متخصص چشم نظر به نتیجه معاينات تصمیم بگیرد که چه باید انجام شود. و توسط معاینات متذکره مشخص میشود که چشم قابلیت لیرز را دارد یاخیر.

هزینه لیزر PRK که برای تداوی ضعیفی چشم مورد استفاده قرار میگیرد بین ۲۰ تا ۳۰ هزار افغانی است.

جواب: در شفاخانه چشم امان جهت تداوی ضعیفی چشم ازلیزر PRK استفاده میگردد. که یکی از موفق ترین روشهای تداوی ضعیفی چشم بوده که نتایج آن خیلی عالی و قناعت بخش است.

عینک سیاه نظر به ضرورت و حساسیت چشم مريض توصیه میشود به سایر مريضان حداقل به مدت یک هفته توصیه میشود.

 بعد ازاجرای لیزر از دوهفته الی سه ماه زمان را در برمیگیرد تا دید مریض کامل وثابت گردد درین زمان دید مریض خوب بوده اما بعضی اوقات شاکی میباشند در دید نزدیک و گاهی هم در دید دور. و درین مدت سر و روی خود نباید شست و از گرد وغبار و دود خود داری نمایند. البته به مدت دو هفته.

اگر قبل از مدت معین یعنی یکفته بعد از لیزر لنز از چشم خارج میشود باید هرچه زودتر نزد داکتر معالج مراجعه شد تا دوباره لنز جديد گذاشته شود.

جواب: لیزر PRK جهت ازبین بردن نمره چشم اجرا میشود و دیگر مریضان ضرورت به عینک نمیداشته باشد اما در یک تعداد از مریضان که نمره بلند دارند و تمام نمره از بین نمیرود بعد از لیزر عینک به نمره کم تجویز میگردد.

جواب: بلی بدون لیزر توسط پوشیدن عینک و استفاده از لنز های تماسی و جراحی نیز تداوی میگردد.

جواب: بلی میتود Lens aspiration _  +10L میباشد.

جواب: بلی امکان دارد اما بعد  ازاجرای معاینات لازم تصمیم گرفته میشود.

جواب: پرده چشم عبارت از مکدریت لنز چشم است که با سه روش تداوی میگردد. که هزینه عملیات آن نظر به روش عملیات از 8 الی 15 هزار افغانی متفاوت است.

 

جواب: بلی موجود است هزینه لنز های تماسی که برای زیبایی چشم استفاده میشود از ۵۰۰ تا ۲۶۰۰ افغانی متفاوت است.

جواب: لنز های تماسی رنگه که برای زیبای استفاده میگردد در مدت 4 تا 7 روز تهیه میشود نظر به خاصیت و نوع آن مدت استفاده آن فرق میکند.

جواب: بلی چشم های نمره داشته باشد از لنز های تماسی رنگه، ساده و نمره یی استفاده کرده میتواند

جواب: بلی لنز های تیوریک موجود است

جواب: بلی لنز ها نظر به نوع شان مدت استفاده شان فرق میکند یکبار مصرف، یکفته یی ،یکماه و دوماهه میباشد. که از طرف روز پوشیده میشود و از طرف شب باید کشیده شود. 

جواب: بلی لنز تماسی و لوشن آن موجود است.

جواب: لنز را از چشم شان خارج نمایید وبه نزدیک ترین داکتر چشم مراجعه نمایید.

جواب: پرده چشم عبارت از مکدریت لنز چشم است که با سه روش جراحی تداوی میگردد. عبارتند از روش SICS ،  ECCE و باشین فیکو که دربین مردم به نام عملیات لیزری نیز مشهور است که هزینه آن بین ۸ الی ۱۵ هزار افغانی است.

جواب: عملیات لیزری فیکو 15 هزار افغانی است دوهم روش SICS  که هزینه آن 10 هزار افغانی است سوم روش CCS است که 7 هزار افغانی هزینه دارد.

جواب: در عملیات های پرده چشم از لنز مختلف نظر به ضروت مریض استفاده میگردد.

جواب: اکثرآ این علایم عادی بوده و با گرفتن ادویه توصیه شده حل میشود اگر حل نشد باید به داکتر معالج تماس گرفته شود.

جواب: به مدت یک هفته روی خود را نه شوییید، به طرفیکه چشم تان عملیات شده است نه خوابید، از خم کردن سر خود داری شود، نماز به اشاره خوانده شود، از گرد وغبار خوداری صورت گیرد، و هم چنان از برداشتن وزن سنگین نیز خود داری شود.

جواب: دوا را طبق هدایت داکتر استفاده نمایید بعد از ۲۴ ساعت از عملیات بار اول و بعد از مراجعه اولی یک هفته بعد نزد داکتر مراجعه صورت گیرد.

جواب: نخیر هردو چشم یکبار عملیات نمیشود.

جواب: نخیر ضرورت نیست اگر مریض ضرورت داشته باشد این تسهیلات موجود است.

جواب: جهت جلوگیری از حساسیت چشم به نور به مدت چند روز محدود عینک سفارش میگردد.

جواب: نظر به رویت معاینات نوع تداوی فرق میکند اگر با جراحی تداوی گرددبین 10 تا 12 افغانی هزینه دارد.

جواب: تنبلی چشم کودکان با روش های مختلف قابل تداوی است از جمله توصیه عینک و تا هفت سالگی قابل تداوی است. 

جواب: پرش چشم با زرق پیچکاری مخصوص تداوی میگردد هزینه آن بین 15 تا 20  هزار افغانی است.

جواب: بل قابل تداوی است اگر عامل آن خطای انکساری باشد توسط عنیک و اگر عامل آن انواع فلجی ویا مربوط به خطای انکساری نباشد توسط جراحی تداوی میگردد.

جواب: هزینه روش جراحی آن 22 تا 35 هزار افغانی هزینه دارد.

جواب: کجی چشم با عینک و جراحی تداوی میگردد.

جواب: اگر خطای انکساری عامل کجی چشم باشد حد اقل تا سن 20 سالگی و بعد از آن کجی چشم با جراحی اصلاح میشود وباید برای خطای انکساری عینک بپوشد.

جواب: جواب: باید حد اقل دو هفته از عینک استفاده شود در صورتیکه سر دردی از بین نمیرود باید نزد داکتر مراجعه شود.

جواب: عامل خطای انکساری یا همانا ضعیفی چشم بدرستی شناخته نشده و تغیرات آن مربوط به ساختمان چشم میشود واز سا ختمان چشم به ارث برده میشود.

جواب: اگر یکبار چشم ضعیف شود و ضرورت به عینک پیدا کند باید برای دایم از عینک استفاده شود.

جواب: با فرستادن نمره چشم عینک ساخته نمیشود چون شخص باید فرم عینک را مطابق ذوق خود انتخاب نمایید درصورتیکه با نمره فرم عینک را نیز ارسال کرده و از نمره چشم آن کمتر از شش ماه سپری شده باشد میتوان برای شان عینک ساخت.

جواب: در صورت موجودیت شیشه و نمبر مورد نظر در حدود یکساعت آماده میشود.

جواب: از کمپنی و برند های مشهور جهانئ فرم عینک موجود است.

جواب: باید دوباره به بخش که نمره چشم شما را تعین کرده است مراجعه نماید تا دیده شود که عینک شما نظر به نمره چشم تان ساخته شده است یاخیر.

جواب: نظر به نوع شیشه و نوع فرم هزینه فرق میکند از 200 الی 8500 افغانی هزینه دارد.

جواب: بلی اما عادت کردن با آن کمی مشکل است.

جواب: بلی موجود است شما در صورتیکه به خدمات و تداوی در بخش متذکره ضرورت داشته باشید شفاخانه چشم امان در خدمت شماست.

جواب: بلی رزق داخلی چشم قابل اجرا است نظر به نوع و مقدار هزینه آن فرق میکند.

جواب: نظر به حالات مریضی فرق میکند بعضی از مریضان با یکبار زرق بعضی شان بعد از چندین بار زرق دید شان بهبود پیدا میکند.

جواب: بلی این گونه حالات قابل تداوی است و هرچه زودتر باید نزد داکتر چشم مراجعه شود تا به چشم آسیب بیشتر نرسد.

جواب: در صورتیکه دونر یا قرنیه موجود باشد قابل اجرا است.

جواب: اوقات کاری شفاخانه چشم امان از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر و از ۲ بعد ظهر الی ۷ شام از شنبه الی ۵ شنبه بخش عاجل بطور ۲۴ ساعته فعال میباشد به شمول روزه های جمعه و رخصتی های عمومی.

جواب: بلی خدمات بستر برای مریضان که ضرروت به بستر داشته موجود است.

جواب: در صورتیکه مریضان به بستر نیاز داشته باشند این تسهیلات موجود است.

جواب: مریضانکه شکر و فشار بالا دارند اول شکر و فشار شان باید تحت کنترول بیایید تا حد نورمال بعد عملیات میشوند

جواب: بلی بفرمایید عکس نسخه یا هم عکس دوایی را که استفاده میکنید ارسال نمایید.

جواب: این حالت موقتی است حوصله داشته باشید دوباره خوب میشوید.

جواب: افتادگی شدید پلک‌ها (پتوز) می‌تواند با مسدود کردن چشم، بینایی شما را پنهان کند. علاوه بر این، افتادگی پلک در اوایل کودکی به دلیل طرفداری مغز از چشم بدون انسداد، می‌تواند در طولانی مدت مشکلات بینایی ایجاد کند. کودک مبتلا به افتادگی پلک باید به طور مرتب کنترل شود و اگر مشکلات بینایی در آن چشم ایجاد شد، باید پلک را با جراحی اصلاح کرد. جراحی پلک، چشم‌ها را بزرگ ‌تر، هوشیار و زنده ‌تر نشان می‌دهد.

جواب: اگر پتوز تأثیری در بینایی شما ندارد و زیبایی ظاهریتان را از بین نبرده است، تداوی آن  لازم نیست. اما اگر تصمیم بگیرید که پلک را با جراحی ترمیم کنید، روش دقیق به علت آن بستگی دارد. جراحی معمولاً به صورت سرپایی و تحت بی حسی موضعی انجام می‌شود و کمتر از یک ساعت طول می‌کشد.

جواب: پس از ترخیص مریض تا دو هفته بعد از عمل جراحی افتاده گی پلک ها مریض باید تا جایی که امکان دارد استراحت کند و در طول این مدت از استفاده از لنز‌ها، ورزش‌های سنگین و شنا خودداری کند. از ریختن آب بر روی زخم‌ها جلوگیری کنند درصورت بیرون شده از منزل از عینک های افتابی استفاده نماییند.

جواب: اثرات جراحی بلفاروپلاستی حداقل ۵ الی ۱۰ سال باقی میماند.

جواب: استفاده يا عدم استفاده از عينک (يا استفاده از عينک با نمره پايين تر و يا بالاتر) تأثيري در شماره واقعي چشم يا پيشرفت نزديک بيني نداشته و حتي تا روز عمل جراحی نيز ميتوان از عينک استفاده کرد. اما لنزهاي تماسي اگر نرم باشند داراي تأثير منفي بر روي قرنيه بوده و حداقل 4 روز قبل از جراحي بايد از استفاده آن خودداري شود تا قرنيه شکل و مشخصات واقعي خود را باز يابد. در مورد لنزهاي سخت يا RGP نيز بهتر است حداقل دو تا سه هفته قبل ازعمل از استفاده آن خودداري گردد. اگرچه ممکن است عليرغم رعايت اين موارد احتياط، مشخصات قرنيه و شماره چشم تغيير خاصي نيابد. رعايت اين نکات به اين منظور است که اگر قرار است تغييري در قرنيه و متعاقب آن در نتيجه جراحي رخ دهد از ديد جراح مخفي نماند. استفاده از لنز سخت يا RGP سبب تغيير در ميزان واقعي آستيگمات و شکل قرنيه و در نتيجه دشواري در تشخيص برخي از بيماريهاي قرنيه خواهد شد.

جواب: توپوگرافي که اصل لغت آن از منشأ علم زمين شناسي گرفته شده به معناي نقشه بلندي و  پستيهاي سطح قرنيه است. دستگاه توپوگرافي حلقه هاي نوراني بر روي سطح قرنيه مي تاباند که دستگاه کامپيوتر همراه آن از روي بازتاب شکل اين حلقه ها به قدرت انکساري قرنيه در نقاط مختلف قرنيه پي ميبرد. قدرتهاي مختلف سطح قرنيه بصورت رنگهاي مختلف طراحي و مشخص ميشود که باعث سهولت  در تشخيص بيماريهاي مختلف قرنيه ميشود. انجام توپوگرافي قبل از عمل براي آنست که بيماريهاي مختلف بخصوص اگر آستيگماتيسم نامنظم يا قوز قرنيه وجود داشته باشد تشخيص داده شود.

جواب: پاکيمتري تعيين ضخامت قرنيه در نقاط مختلف آنست. به علت آنکه براي انجام ليزر  PRK برنامه ریزی دقیق و تعین ضخامت قرنیه ضروری بوده بنا قبل از عمل لیزر انجام پاکي متري الزامي است.

جواب: ليزر PRK تحت تأثير قطره بيحسي موضعي که سطح چشم (ملتحمه و قرنيه) را بيحس ميکند انجام مي گيرد. بيماران در حين جراحي دردي احساس نميکنند و تنها در مرحله اي از ليزر احساس فشار خواهند کرد که قابل تحمل مي باشد.

جواب: درمانهای مختلف کاهش فشار عبارتند از 1. قطره های چشمی   2. داروهای خوراکی   3. لیزر محیط قرنیه    4. عمل جراحی

جواب: عفونت چشم در هر زمانی ممکن است به هر دلیلی ایجاد شود ولی چنانچه منظور شما احتمال عفونت متعاقب عمل PRK است معمولا در 2-3 روز اول این احتمال بیشتر است.

جواب: عمل لیزر چشم که بر روی قرنیه انجام می شود از دو مرحله تشکیل شده ، مرحله اول مرحله آماده کردن قرنیه و مرحله دوم که مرحله اصلی می باشد تاباندن اشعه لیزر. متاسفانه نامگذاری این اعمال تنها بر اساس مرحله اول انتخاب شده است . یعنی در PRK فقط لایه پوششی سطح قرنیه که " اپی تلیوم " نام دارد برداشته شده و سپس لیزر به قرنیه تابانده می شود ولی در لیزیک یک لایه ضخیم تر که ضخامت آن حدود 150 میکرون است ، بصورت فلپ ، از روی قرنیه برداشته شده و پس از لیزر، این لایه مجددا به جای اول برگردانده می شود . مرحله دوم هر دو عمل یکسان است و توسط یک نوع لیزر به نام لیزر اگزایمر امتحان می شود .

جواب: آب مروارید عبارت از مکدریت لنزه چشم است که درحالت طبعی شفاف میباشد.  آب مروارید معمولا به آرامی و با گذشت زمان و در افراد بالای 50 سال تأثیر گذار خواهد بود . معمولا حدود نیمی از جمعیت در سن 65 سالگی دچار آب مروارید و تقریبا همه افراد بالای 75 سال دارای حداقل آب مروارید خفیف در یک یا هر دو چشم هستند. در موارد نادر، نوزادان می توانند آب مروارید مادرزادی داشته باشند.

جواب: نخیر تنها راه تداوی آب مروارید عمل جراحی میباشد.

جواب: خیر تماشای تلویزیون از نزدیک و کار با کامپیوتر باعث ضعیفی چشم نمیشود .فقط کاهی اوقات ممکن است در اثر تماشای زیاد تلویزیون به خصوص از فاصله نزدیک و یا کار زیاد با کامپیوتر چشم ها دچار خستگی و یا سوزش شوند .به خصوص در افرادی که مقدار کمی ضعیفی دارند و از عینک هم استفاده نمیکنند این مسئله بیشتر دیده میشود .

 

جواب: نخیر محترم  استفاده مرتب از عینک ربطی به اینکه نمره چشم در اثر استفاده مرتب از عینک به مرور بهتر شود یا اینکه چشم ضعیف تر نشود ندارد بلکه این مسئله به سن و رشد جسمانی مربوط است و استفاده از عینک فقط باعث تمیز و شفاف دیدن میشود. یعنی اگر قرار باشد نمره چشم بهتر یا بدتر میشود چه از عینک استفاده کنیم چه نکنیم . (ذکر این نکته ضروری است این مسئله شامل کودکانی که تنبلی چشم دارند نمیشود و آنها باید بر طبق توصیه داکتر خود به طور مرتب از عینک استفاده نمایند و در صورت لزوم سایر توصیه های دیگر را نیز به دقت عمل نمایند.