شفاخانه چشم با معیار های جهانی

شفاخانه چشم امان

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز رسمی وزارت صحت عامه و تصدیق نامه اداره بین المللی استندرد سازی ( ISO 9001-2015 ) میباشد. قبل از آغاز فعالیت در کابل، این شفاخانه در ولایت خوست فعالیت داشت. از نظر موسسین شفاخانه داکتر خوشحال امان و داکتر محمد نعیم امان، شفاخانه ای برابر با معیارهای جهانی جهت ارایه عالی ترین خدمات ممکن، به تکنالوژی های برابر با معیارهای جهانی نیازمند است. بنابراین شفاخانه چشم امان جدید ترین شیوه های درمانی و پیشرفته ترین تکنالوژی های روز دنیا را در اختیار دارد.

با قاطعیت میتوان گفت اکثر مریضان که به خارج از افغانستان نیاز  به تداوی چشم شان داشت اضافه تر از ۸۰٪ فیصد آن در شفاخانه چشم امان ، معالجه میگردد و نیاز آن از رفتن به خارج از افغانستان مرفوع گردیده است. 

خصوصیات شفاخانه چشم امان

این شفاخانه با در نظرداشت تسهیلات مورد نیاز مریضان طراحی شده و بالای آن سرمایه گذاری هنگفتی صورت گرفته است. تعمیر جدید شفاخانه دارایی شش طبقه می باشد که درزمین به مساحت 500 متر مربع اعمار شده است. تعمیر مذکور به طور مشخص به منظور معالجه امراض چشمی و مراقبت های صحی طراحی شده است. این شفاخانه خدمات کلینیکی متعددی رابرای مریضان محترم ارایه می دارد که شامل دیپارتمنت های ذیل می باشد: انتریر سگمینت، اوکیولا پلاستیک، شبکیه، فشاربلند چشم، دیپارتمنت امراض چشمی مربوط به اطفال، قرنیه ونیورو آفتلمولوژِی.