تاریخچه و معرفی

شفاخانه چشم امان

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. قبل از آن در ولایت خوست فعالیت داشت. این شفاخانه دارای مجوز رسمی وزارت صحت عامه و تصدیق نامه اداره بین المللی استندرد سازی ( ISO 9001-2015 ) میباشد.

شفاخانه چشم امان جدید ترین شیوه های درمانی و پیشرفته ترین تکنالوژی های روز دنیا را در اختیار دارد. درین شفاخانه سرمایه گذاری هنگفتی جهت رسیدگی به ضروریات و توقعات مردم در بخش خدمات طبی چشم صورت گرفته است. شفاخانه چشم امان خدمات کلنیکی متعددی را در بخش چشم ارائه مینماید، طور مثال: دید چشم، تداوی بخش های قدامی و عقبی چشم، امراض چشم اطفال، آب سیاه، پرده چشم، زیبایی چشم، اعصاب چشم و غیره. شفاخانه دارای یک محیط آرام بوده تا مریضان احساس راحت و اطمینان نمایند. مسئولین مواظبت مریضان همیشه قابل دسترس بوده و در تلاش آسایش مریض اند. اتاق های معاینه مریضان و عملیاتخانه ها با وسایل معیاری و تکنالوژی پیشرفته مجهز بوده تا عملیات های لایزری و جراحی به شکل درست انجام یابد. شفاخانه چشم امان دارای اتاق های احیای مجدد مریضان میباشد که مریض در آن تا وقتی نگهداری میشود که آماده بیرون رفتن باشد. کسانیکه از جا های دور آمده باشند، در داخل شفاخانه برایشان جای بود و باش به اساس مهماندوستی افغانی و حسب ضرورت مهیا میشود.

شفاخانه چشم امان توسط حدود ۱۰۰ تن متخصصین، دوکتوران و کارمندان تخنیکی و اداری به پیش برده میشود که همه شان به حیث یک تیم دارای هدف مشترک خدمت به مریض میباشد. متخصصین شفاخانه چشم امان متخصصین ورزیده و شناخته شده بخش چشم بوده که در داخل کشور و بیرون از کشور تحصیلات و تجربیات کسب نموده اند. شفاخانه چشم امان افتخار دارد که لیزر پیشرفته و لنزهای تماسی را جهت اصلاح دید ارائه مینماید. خدمات طبی زیبایی چشم توسط متخصصین مربوطه انجام می شود. هدف آنها اینست که عملیات ها مصئون و دقیق بوده و با استفاده از وسایل پیشرفته نتایج مطلوب داشته باشد. شفاخانه چشم امان زمینه تریننگ (ستاژ) را برای دوکتورانیکه در بخش چشم تخصص مینمایند مهیا ساخته وجیبه ملی خویش را ادا مینماید.

خصوصیات شفاخانه چشم امان

این شفاخانه با در نظرداشت تسهیلات مورد نیاز مریضان طراحی شده و بالای آن سرمایه گذاری هنگفتی صورت گرفته است. تعمیر جدید شفاخانه دارایی شش طبقه می باشد که درزمین به مساحت 500 متر مربع اعمار شده است. تعمیر مذکور به طور مشخص به منظور معالجه امراض چشمی و مراقبت های صحی طراحی شده است. این شفاخانه خدمات کلینیکی متعددی رابرای مریضان محترم ارایه می دارد که شامل دیپارتمنت های ذیل می باشد: انتریر سگمینت، اوکیولا پلاستیک، شبکیه، فشاربلند چشم، دیپارتمنت امراض چشمی مربوط به اطفال، قرنیه ونیورو آفتلمولوژِی.