نظریات مریضان

شفاخانه چشم امان

عبدالقهار انجنیر

تشکر از دوکتوران شفاخانه چشم امان، من مدت دوسال پیش چشمم را درین شفاخانه عملیات کردم خیلی راضی هستم از تداوی تان .

مصطفی محصل

چشم من ضعیف بود از استفاده عینک خسته شده بودم بدون عینک قادر به مطالعه کتاب نبودم به شفاخانه امان مراجعه کردم بعد از اجرای معاینه داکتر معالجم برایم ګفت که اګر خواسته باشم از استفاده عینک رهایی یابم و دیدم بهتر شود باید چشمم را لیزر کنم دل نا دل چشمم را لیزر کردم حال خیلی راضی هستم و بدون عینک قادر به خواندن و نوشتن هستم.