تداوی جراحی

عملیات های چشم در شفاخانه چشم امان توسط متخصصین ورزیده با وسایل و تکنالوژی پیشرفته بشکل لیزری و جراحی اجرا میشود ، طور مثال:  

 • جراحی انحرافات چشم
 • جراحی زیبایی و جوان سازی
 • جراحی پلک و ملحقات آن
 • جراحی قرنیه و ملتحمه (منضمه)
 • عملیات آب مروارید یا پرده چشم (لیزری و جراحی)
 • عملیات آب سیاه (لیزری و جراحی)
 • جراحی شبکیه
 • زرقیات داخل چشمی
 • زرقیات Sub-tenon
 • جراحی تومورهای چشم و ملحقات آن
 • Core vitrectomy, SB (Scleral Buckling)
 • Vitro –retinal surgical procedures such as PPV, MP, EL, SOI, SOR, IOFB

 

جراحی انحرافات چشم:

انحراف یا کجی چشم عبارت از عدم هماهنگی حرکت عضلات چشم یا عدم توانایی تمرکز هر دو چشم است که باعث می‌ شود چشم‌ ها در جهات متفاوت قرار بگیرند. این بیماری معمولا در افرادی بمیان میآید که دارای کنترول ضعیف عضلات چشم باشند و یا برای مدت طولانی دید شان ضعیف بوده و تداوی نگردیده و از عینک مناسب استفاده ننموده باشند.

کجی چشم دارای انواع مختلف میباشد مانند:

۱. Esotropia– یا کجی بطرف داخل

۲. Exotropia– یا کجی بطرف بیرون

۳. Hypertropia– یا کجی بطرف بالا

۴. Hypotropia– یا کجی بطرف پائین

تداوی: ۱- تداوی اوپتیکی : توصیه عینک مناسب و چک اپ درجه دید در هر شش ماه

۲- تداوی جراحی: کجی چشم با شرایط مخصوص توسط جراحی اصلاح میگردد.