0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 تنبلی چشم کودکان:

تنبلی چشم کودکان:

زمانی که ما به یک تصویر نگاه میکنیم مغز ما به صورت خودکار، چشم سالم را برای دیدن انتخاب میکند و با گذر زمان مغز مسیر ارسال تصویر از چشمی که دچار تنبلی است را خاموش میکند.

تنبلی چشم با ضعف در بینایی متفاوت است و تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی است که اگر به موقع تشخیص داده شود، به طور کامل قابل درمان است و در غیر اینصورت میتواند منجر به کم بینا شدن و یا نابینا شدن کودک شود. رشد و تکمیل مرکز بینایی در مغز از دوران جنینی تا حدود ۱۰ سالگی ادامه داشته، اما حداکثر سرعت رشد آن تا ۳ سالگی است. هنگامی که مشکلات دید کودک، قبل از ۵ سالگی درمان شود، حتی اگر چشم در این مدت تنبل شده باشد، بینایی کامل کودک، قابل بازگشت است. پس از پنج سالگی، هر چه درمان چشم تنبل بیشتر به تعویق بیفتد، احتمال به دست آوردن بینایی کامل کمتر می شود به طوری که پس از هفت تا ده سالگی کودک، درمان هیچ تاثیری نخواهد داشت. تنبلی چشم معمولاً در سنین زیر ۶ سال ایجاد شده و اغلب توسط والدین کشف می‌شود. در سنینی که طفل قادر به بیان مشکلات بینایی خود نمیباشد ممکن است از ضعف دید، خستگی چشم و یا سردرد شکایت داشته باشد. اما در اغلب موارد طفل شکایتی ندارد. ممکن است علایم امراض مسبب تنبلی چشم مانند انحراف چشم و آب مروارید منجر به تشخیص شوند. ولی زمانیکه تنبلی چشم ناشی از عیوب انکساری باشد تشخیص آن مشکل است زیرا اطفال به راحتی توسط چشم دیگر می‌بینند و کمبود دید در چشم مریض را جبران مینماید.

تداوی تنبلی چشم:

خوشبختانه تنبلی چشم در صورتیکه در زمان مناسب تشخیص داده شود براحتی قابل تداوی است. در مواردی که تنبلی چشم ناشی از عیوب انکساری باشد تجویز عینک یا لنز سبب وضوح تصویر در چشم معیوب و درمان تنبلی خواهد شد. در مواردی که تنبلی چشم ناشی از انحراف چشم یا پرده چشم باشد با عمل جراحی و اصلاح انحراف قابل تداوی است.

برای جلوگیری از تنبلی چشم، طفل بایددر سنین ۳ تا ۴ ماهگی و ۲ تا ۳ سالگی توسط متخصص چشم  باید معاینه شود.درکل تداوی تنبلی چشم کودکان با روش های ذیل تداوی میگردد.