حساسیت چشم با نور – Photophobia

حساسیت چشم با نور – Photophobia

شما احتمالاً با اصطلاح ’ فوبیا‘   آشنا هستید که به مفهوم ’ ترس ‘ از چیزی میباشد. با این توصیف، فوتوفوبیا به معنای واقعی کلمه می تواند به معنای ترس از نور باشد، در حقیقت فوتوفوبیا به یک حساسیت شدید به نور اشاره دارد. فتوفوبیا یا حساسیت به نور به خودی خود یک بیماری نیست بلکه علامت بیماری های دیگر است و می تواند برای افراد مختلف اثرات مختلفی داشته باشد. در برخی ممکن است مداوم یا مزمن و برای برخی دیگر موقتی باشد و حتی در مواردی می تواند باعث درد چشم شود.

علت حساسیت به نور: حساسیت به نور یک بیماری چشمی نیست، بلکه علامت بسیاری از بیماری ها مانند عفونت یا التهاب است که می تواند چشم را تحریک کند. حساسیت به نور همچنین می تواند نشانه ای از بیماری های زمینه ای باشد که مستقیماً روی چشم تأثیر نمی گذارد، مانند بیماری های ناشی از ویروس یا سردردی های میگرنی.

تداوی: بهترین روش درمان حساسیت به نور، رفع علت اصلی آن است. هنگامی که عامل تحریک کننده برطرف می شود، فتوفوبیا در بسیاری از موارد از بین می رود. اگر دوایی مصرف می کنید که باعث حساسیت به نور می شود، در مورد قطع یا جایگزینی دوا با متخصص تجویز کننده صحبت کنید.
اگر به طور طبیعی به نور حساس هستید، از قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید و سایر منابع شدید نور خودداری کنید. از تداوی های رایج این عارضه، میتوان به استفاده از کلاه پیک‌ دار در محیط‌ های باز، استفاده از عینک آفتابی و مراجعه به داکتر برای قطع دواهاییکه میتوانند منجر به بروز چنین حساسیتی شوند اشاره کرد.