پلک زدن غیر نورمال

پلک زدن غیر نورمال

بلفاروسپزم عبارت از یک حالت غیرنورمال رشته های عصبی عضلات چشم است که در آن پلک زدن یا کش شدن پلک چشم دیده میشود و اکثرا” در زنان میان سال و سالمند اتفاق می افتد. در اطفال نیز دیده شده است که بیشتر در اثر امراض چشم به وجود میاید. معمولا از یک طرف شروع میشود ولی با گذشت زمان هردو طرف را مصاب میکند. در بعضی حالات برای شخص مصاب حتی باز کردن چشم دشوار میشود.

انواع: دو نوع بلفاروسپزم وجود دارد:

  1. کشش گذری پلک
  2. بلفاروسپزم واقعی سلیم

نوع گذری آن معمولا بشکل خودی از بین میرود ولی نوع اساسی سلیم بشکل دوامدار سبب کشش و پلک زدن غیر نورمال میگردد. شایع ترین نوع بلفاروسپزم(Benign Essential Blepharospasm)  است که به صورت بسته شدن مکرر غیر ارادی پلک ها تظاهر می کند.

علت این عارضه به طور دقیق مشخص نیست مگر فشار های روحی، استرس، کمبود ویتامین بی ۱۲، استعمال بعضی دواها و بعضی از امراض میتواند در آن نقش داشته باشد.

تداوی: اگر کشش پلک چشم از دو هفته بیشتر ادامه کند باید به داکتر چشم مراجعه صورت گیرد. ابتدا امراض و عواملی که میتواند در به وجود آرودن بلفاروسپزم نقش داشته باشد باید تشخیص و تداوی گردند. در صورتیکه بازهم این عارضه برطرف نگردد ، تداوی با ویتامین ، تزریق بوتاکس و مشوره با داکتر عقلی و عصبی از جمله موارد بعدی تداوی است.