0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 پلک زدن غیر ارادی (Blepharospasam)

پلک زدن غیر ارادی (Blepharospasam)

بلفارواسپاسم عبارت از پلک زدن غیر ارادی است که اکثرآ در زنان میان سال و سالمند بیشتر اتفاق می افتد و هم چنان در اطفال نیز دیده شده است که بیشتر در اثر امراض چشم به وجود میاید. شایع ترین نوع بلفارواسپاسم نوع (Benign Essential Blepharospasm) است که به صورت بسته شدن مکرر غیر ارادی پلک ها تظاهر می کند. علت این عارضه به طور دقیق مشخص نیست مگر فشار های روحی، استرس و بعضی از امراض چشم میتواند در شدت آن میتواند نقش داشته باشد.

تداوی بلفارواسپاسم:

ابتدا امراض چشمی که میتواند در به وجود آرودن بلفارواسپاسم نقش داشته باشد باید تداوی گردد. در صورتیکه بازهم این عارضه برطرف نگردد مشوره با داکتر عقلی و عصبی و تزریق بوتاکس از جمله موارد بعدی تداوی است.