پیر چشمی – Presbyopia

پیر چشمی – Presbyopia

دراثر بالا رفتن سن انعطاف پذیری و قابلیت تطابق عدسیه چشم برای دیدن اجسام نزدیک کاهش می یاید، در نتیجه فرد اجسام نزدیک را به صورت واضح نمی بیند که به این اختلال پیر چشمی میگویند.  ’تطابق ‘یا Accommodation عبارت از توانایی چشم برای تغییر تمرکز بر اشیاء دور و نزدیک است که معمولا ً بعد از سن 40 سالگی تضعیف میشود. پیرچشمی از شایع ترین اختلالات چشم بشمار میرود.

عارضه پیر چشمی بطور معمول برای همه اتفاق می افتد. کسانی که دارای عیوب انکساری ، دوربینی ، نزدیک بینی وآستیگماتیسم هستند به پیری چشم مبتلا خواهند شد ، البته پیری چشم در افرادی که قبلاً مبتلا به نزدیک بینی بوده اند شدت و دردسر کمتری دارد زیرا نزدیک بینی تا اندازه ای پیر چشمی  را خنثی می کند . معمولاً افراد دوربین زودتر به پیری چشم مبتلا خواهند شد.

اعراض و علایم : مشکلات در دیدن اشیا‌ٰء نزدیک، خستگی چشم ، سرگیچی و سردردی هنگام مطالعه، عدم توانایی در خواندن اخبار و کار باکمپیوتر، نیاز به نور مستقیم و روشنی در هنگام مطالعه.

تداوی : اگر چه تداوی قطعی برای پیر چشمی وجود ندارد، اما با تعین درجه و استفاده از عینک میتوان دید نزدیک مریض را اصلاح نمود.