0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 پیر چشمی (Presbyopia)

پیر چشمی (Presbyopia)

دراثر بالا رفتن سن انطاف پذیری و قابلیت تطابق پذیری عدسیه برای فعالیت های بینایی در فاصله نزدیک کاهش می یاید در .نتیجه فرد اجام نزدیک را به صورت واصح نمی بیند به این اختلال پیر چشمی میگویند”تطابق” عبارتست از توانایی چشم برای تغییر تمرکز از روی اشیاء دور بر روی اشیاء نزدیک و تمرکز از روی اشیاء نزدیک بر روی اشیاء دور و همچنین فواصل بین آنها ست.  در پیر چشمی بدلیل کاهش انعطاف پذیری عدسیه چشم، عضلاتی که مسئول تطابق هستند – (عضلات مژگانی) نمی توانند بخوبی این عمل را ­­انجام دهد. پیر چشمی معمولا ً بین سنین 40 الی 50 سالگی رخ میدهد و یکی از شایع ترین اختلالات چشمی بشمار میرود در حالت طبیعی ، عدسیه با تغییر انحنا و قدرت تطابق پذیری خود  ، باعث می شود که اجسام را در فاصله نزدیک به خوبی  ببینیم اما کسی که دچار پیری چشم شده برای دیدن اجسام نزدیک نیاز به عینک دارد و بدون استفاده از عینک قادر به انجام مطالعه نمی باشند. عارضه پیر چشمی بطور معمول برای همه اتفاق می افتد. کسانی که دارای عیوب انکساری ، دوربینی ، نزدیک بینی وآستیگماتیسم هستند به پیری چشم مبتلا خواهند شد ، البته پیری چشم در افرادی که قبلاً مبتلا به نزدیک بینی بوده اند شدت و دردسر کمتری دارد زیرا نزدیک بینی تا اندازه ای پیر چشمی  را خنثی می کند . معمولاً افراد دوربین زودتر به پیری چشم مبتلا خواهند شد.
علایم پیر چشمی :

مشکلات در دیدن اشیایی نزدیک، خستگی چشم ،سرگیچی و سر درد هنگام مطالعه، عدم توانایی در خواندن اخبار و کار باکمپیوتر، نیاز به نور مستقیم و روشن در هنگام مطالعه.

تداوی پیر چشمی :

اگر چه تداوی قطعی برای پیر چشمی وجود ندارد، اما با توصیه عینک میتوان دید مریض را بهبود بخشید.