چک آپ عمومی چشم:

متخصصین  چشم توصیه مینمایند که حتی اگر هیچ مریضی و مشکل زمینه ای هم نداشته بصورت دوره ای از سلامت چشمان خود مطیین شوید. و هر شش ماه بعد جهت انجام معاینه چشم تان نزد متخصص چشم مراجعه نمایید. در واقع معاینه چشم شامل مراحل مختلفی است که بسیاری از اختلالات و امراض چشم را در مراحل اولیه تشخیص داده و در صورت اقدام به موقع مانع از پیشرفت آنها می شود.