یخ درمانی

تداوی توسط یخ که بنام Cryotherapy یاد میگردد جهت درمان بعضی از امراض چشم بکار میرود ، طور مثال:

  • آب سیاه چشم یا گلوکوم که توسط دوا کنترول نمیگردد
  • Retinal Breaks و Retinal Detachment