پرده چشم (آب مروارید)

پرده چشم (آب مروارید)

پرده چشم یا آب مروارید (Cataract) عبارت از مکدریت لنز چشم است که درحالت طبیعی شفاف میباشد.  آب مروارید اکثرا” با گذشت زمان و در افراد بالای 50 سال بوجود می آید. معمولا” حدود نیمی از جمعیت در سن 65 سالگی دچار آب مروارید و تقریبا همه افراد بالای 75 سال دارای حداقل آب مروارید خفیف در یک یا هر دو چشم هستند. در موارد نادر، نوزادان می توانند آب مروارید مادرزادی داشته باشند.

تنها راه تداوی آب مروارید عملیات لیزری ویا هم جراحی میباشد. پرده چشم با سه روش تداوی میگردد که عبارتند از: عملیات لیزری فیکو ، روش دوم جراحی SICS و روش سومECCE  میباشد.

در عملیات های پرده چشم از لنز های مختلف نظر به ضروت مریض استفاده میگردد.

اکثرآ علایم بعد از عملیات عادی بوده و با گرفتن ادویه توصیه شده حل میشود. اگر حل نشود باید به داکتر معالج مراجعه شود.

تدابیر بعد از عملیات : به مدت یک هفته مریض روی خود را نه شوید، هر جانب که چشم عملیات شده به آن جانب نه خوابد، از خم کردن سر خود داری نماید، نماز به اشاره خوانده شود، از گرد وغبار خوداری صورت گیرد، و هم چنان از برداشتن وزن سنگین خود داری شود.

دوا را طبق باید طبق هدایت متخصص چشم استفاده شود و بعد از ۲۴ ساعت از عملیات و  یک هفته بعد از مراجعه اولی نزد داکتر چشم مراجعه شود.

هردو چشم یکبار عملیات نمیشود. باید یک ماه بعد از یک چشم ، چشم دیگر عملیات شود.

بعد از عملیات به بستر ضرورت نیست ولی اگر مریض ضرورت داشته باشد این تسهیلات موجود است.

جهت جلوگیری از حساسیت چشم به نور و گرد و خاک به مدت چند روز محدود عینک سیاه سفارش میگردد. اگر پرده چشم در سنین قبل از چهل سالگی عملیات شود مریض ممکن برای دید نزدیک به عینک ضرورت پیدا کند.


Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 24

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13

Warning: Undefined global variable $_SESSION in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 24

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/amaneyehospital/da.amaneyehospital.af/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/class-fw-session.php on line 13