رهنمایی نگهداشت چشم

رهنمایی نگهداشت چشم

تدابیر نگهداشت چشم در محافظت چشم رول مهم داشته و در صورت عدم توجه به آن ممکن منجر به ضعیفی دید و حتی کوری گردد. جهت نگهداشت چشم تان نقاط ذیل را در نظر بگیرید:

  • اگر بطور مداوم با شعاع آفتاب ، کمپیوتر ویا سکرین های دیگر، ویا هم مواد کیمیاوی ، ذرات ویلدنگ و غیره موارد مشابه مواجه هستید از عینک مناسب استفاده نمائید.
  • روشنی وسایل برقی خویش را به اندازه ضرورت عیار نمائید و نگذارید شعاعِ بیش از حد به چشم تان ضرر برساند.
  • از مطالعه و استفاده دوامدار از سکرین های وسایل الکترونیکی مانند مبایل ، کمپیوتر، تلویزیون وغیره خودداری نموده و با استفاده از فورمول (۲۰-۲۰-۲۰) چشم های خویش را استراحت دهید (یعنی بعد از هر ۲۰ دقیقه چشم های خود را برای ۲۰ ثانیه به فاصله حد اقل ۲۰ فت (۶ متر) مصروف سازید تا چشم تان استراحت لازم را دریابد.
  • از سبزیجات و خوراک های حاوی ویتامین A ، E و C مانند شیر و لبنیات ، تخم ، گوشت ماهی ، جگر، روغن گل آفتاب پرست ، زردک ، انواع کدو، سبزیجات سبز، کچالوی شیرین و عادی ، جواری ، نارنج ، لیمو ، میوه های خشک و تازه مانند مالته ، ام ، کیوی ، توت زمینی ، خرما ، بادام و غیره استفاده نمائید.
  • چشم تانرا با انگشت و دسمال و چیز های ناپاک مالش ننمائید.
  • با افرادیکه علایم مکروب چشم مانند پخل ، سرخی چشم ، اشکریزی و غیره دارند از دست دادن ، تماس و استفاده از دستمال و وسایل شان خودداری نمائید.
  • طفل خود را در سن ۳-۴ ماهگی و ۲-۳ سالگی به متخصص چشم برده تا معاینه گردد و اگر کدام تکلیف چشم داشته باشد به وقت تشخیص و تداوی گردد و از ضعیفی بیشتر دید و کوری جلوگیری بعمل آید.
  • اگر تکلیف شکر یا فشار دارید آنرا کنترول نگهدارید و حد اقل در ۶ ماه یکبار جهت معاینه به متخصص چشم مراجعه نمائید.
  • اگر ضعیفی دید دارید حد اقل در ۶ ماه یکبار دید خویش را معاینه نمائید.
  • اگر کدام تکلیف خاص هم ندارید چشم تانرا حد اقل سال یکبار توسط متخصص چشم معاینه نمائید تا اگر کدام تکلیف خاموش چشم داشته باشید در وقت مناسب تشخیص و تداوی گردد و از پیشرفت آن جلوگیری بعمل آید.