چک آپ چشم مریضان مصاب فشار خون و مرض شکر

دیابیت یا شکر یکی از امراض شایع است که بدلیل موجودیت گلوکوز بالا در خون ایجاد میشود، دیابیت تاثیر مستقمی بر میزان بینایی دارد.اگر مبتلا به دیابیت هستید بدن شما نمیتواند از گلوکوز موجود در خون بدرستی استفاده نمایید درنتیجه غلظت گلوکوز خون افزایش میابد. گلوکوز خون بالا میتواند باعث تغییراتی در رگهای کوچک بدن از جمله رگهای سیستم بینایی شود.