0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 کنترول و وقایه از انتان

کنترول و وقایه از انتان

این دوره اطلاعاتی در مورد امکانات لازم برای آماده سازی برای پاسخگویی به یک مورد از ویروس های تنفسی در حال ظهور مانند کروناویروس جدید ، نحوه شناسایی یک مورد پس از وقوع و نحوه اجرای صحیح اقدامات IPC برای اطمینان از عدم وجود انتقال بیشتر به HCW یا سایر بیماران و دیگران در مرکز مراقبت های بهداشتی.