0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 خبر خوش

خبر خوش

شفاخانه چشم امان یکی از شفاخانه های پیشتاز خصوصی در زمینه چشم است که در سال 2011 در شهر کابل تاسیس شده است. این شفاخانه دارای مجوز وزارت صحت عامه و تصدیقنامه ( ISO 9001-2008 ) میباشد. قبل از آغاز فعالیت در کابل، این شفاخانه در ولایت خوست فعالیت داشت.

2 Comments

  • The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

    • popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *