خبر خوش – شفاخانه چشم امان دور دوم پیوند قرنیه چشم را براه انداخت

خبر خوش – شفاخانه چشم امان دور دوم پیوند قرنیه چشم را براه انداخت

چنانچه کشور ما در سکتور صحت به پیشرفت های چشمگیری نایل گردیده است، شفاخانه چشم امان دور دوم تبدیلی قرنیه چشم را موفقانه براه انداخت. درین دور ۵ قرنیه اهدا شده به ۵ نفر مریض دارای قرنیه تخریب شده پیوند گردید. چون این عملیات بسیار گران قیمت بوده و از توان مردم بی بضاعت افغانستان بالا میباشد ، شفاخانه چشم امان آنرا به طور مجانی انجام داد. شفاخانه چشم امان متعهد به خدمت به مردم خویش بوده و این عملیاتها ان شاءالله ادامه خواهد یافت.

2 Comments

  • The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

    • popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *