رهنمایی نگهداشت چشم

رهنمایی نگهداشت چشم

تدابیر نگهداشت چشم در محافظت چشم رول مهم داشته و در صورت عدم توجه به آن ممکن منجر به ضعیفی دید و حتی کوری گردد. جهت نگهداشت چشم تان نقاط ذیل را در نظر بگیرید: اگر بطور مداوم با شعاع…

 پرده چشم (آب مروارید)

پرده چشم (آب مروارید)

پرده چشم یا آب مروارید (Cataract) عبارت از مکدریت لنز چشم است که درحالت طبیعی شفاف میباشد.  آب مروارید اکثرا” با گذشت زمان و در افراد بالای 50 سال بوجود می آید. معمولا” حدود نیمی از جمعیت در سن 65…

 شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

شفاخانه چشم امان برنامه آموزشی سی پی آر را براه انداخت

سی پی آر عبارت از مجموعه فعالیت هایی است که از طرف پرسونل طبی حین ایست قلبی مریض ویا بازماندن قلب از حرکت نورمال برای نجات مریض انجام میشود. داکتر خوشحال امان رییس شفاخانه چشم امان این تریننگ را برای…