0797300800

با ما تماس بگیرید

info@amaneyehospital.af

برای ما ایمیل کنید

 چک آپ عمومی چشم:

چک آپ عمومی چشم:

چک آپ عمومی چشم عبارت از اجرای  یک سلسه معاینات است که از روی نتایج آن میتوان در مورد صحت وسلامتی چشم چشم قضاوت کرد. که شامل تعین قوه رویت چشم، Refraction  یا تعین نمره چشم، تعیین فشار داخل چشم…

 انحراف چشم(Strabismus)

انحراف چشم(Strabismus)

کلیه حرکات هردوچشم توسط شش عضله که در خارج از کره چشم موقیعت دارند صورت میگرد. و عملکرد هریک ازین عضله ها توسط سیستم عصبی که به این عضله ها وصل است هماهنگ میشود. این شش عضله عبارتند از 1-…

 انسداد مجرای اشکی در کودکان:

انسداد مجرای اشکی در کودکان:

مجرای اشکی ، کانالی است که از طریق آن اشک و ترشحات از چشم خارج می شوند.انسداد مجرای اشکی مانع خروج طبیعی این مایعات از داخل چشم شده و سبب تجمع آن ها در چشم می شود این اتفاق منجر…